Start

Perspektiv genom samtal

Reflektionsövning utifrån filosofi, psykologi/vetenskap och österländsk filosofi/livsåskådning

Välkommen!

Välkommen att ta del av nya perspektiv med utgångspunkt i:

-Filosofi

-Psykologi/vetenskap

-Österländsk filosofi/livsåskådning

 

Framförallt är syftet att öva upp en reflektiv förmåga hos dig, en slags mental friskvård, genom att bolla idéer från dessa tre "lådorna".

 

Drivkraften för detta är att det behövs fler forum i samhället för att reflektera kring större och mindre frågor. Någon uttryckte analogin "vad gäller mental hälsa är samhället fullt av tandläkare men inga tandborstar". I antikens Grekland var det naturligt att reflektera kring sådana frågor, t.ex. genom det som idag kallas sokratiska samtal. I väst togs de frågorna på många sätt över av kyrkan under århundradena som följde. I modern tid har Sverige blivit allt mer sekulärt, istället för kyrkan spelar nu media och kultur en allt större roll. Men genom radio/TV/internet är vi oftast endast mottagare av information eller opinion. Det aktiva reflekterande/lärande samtalet, inriktat på förståelse snarare än debatt - det Platon kallade dialektik, är sällsynt. Det goda samtalet är en konst som går öva på och kan ge mycket tillbaka, vilket jag tydliggör här i olika former.

 

Samtidigt vill jag förmedla att sådana samtal inte behöver vara allvarliga eller tråkiga. Friskvård handlar om att skaffa goda vanor, men även att uppskatta dem och göra dem till sina egna. På samma sätt som många nu uppskattar och ser fram emot att jogga eller laga nyttig mat, kan vi uppskatta och bli duktiga på att reflektera.

 

Läs igenom sidorna här och hör av dig!

sokratiska-reflekterande-lärande-svåra-goda-samtal