Hur går det till

Perspektiv genom samtal

Reflektionsövning utifrån filosofi, psykologi/vetenskap och österländsk filosofi/livsåskådning

Hur går ett samtal till?

Samtalets mål är att öva din reflektiva förmåga. Det görs med utgångspunkt i de tre "lådor" med perspektiv som nämnts tidigare på sidan.

 

Samtalet är mellan två jämlikar, ömsesidigt ansvar. Ju mer aktiv och närvarande du är desto bättre kan samtalet bli. Jag utger mig inte för att identifiera och lösa problem/ohälsa likt relationen mellan patient och vårdgivare av olika slag - samtalets mål är filosofiskt snarare än terapeutiskt. Det jag däremot kan vara är ett objektivt bollplank och kasta nytt ljus över olika funderingar som antingen finns från början eller dyker upp under samtalets gång. Denna typ av reflektionsövning är en slags "mental friskvård" eller mental träning, exempel på motiveringar kan läsas under varför ha samtal.

 

Samtalet förs i en anda där det inte finns rätt och fel. Målet är att skapa och förstå nya perspektiv, att väcka/öva en tankeprocess. Hur du förhåller dig till samtalet efteråt är din ensak.

 

Samtalet utgår ifrån ett ämne du har med dig. Det bör vara ett generellt ämne som är angeläget för dig och behöver inte innehålla något personligt. Under samtalets gång utforskar vi vilka detaljer som är intressanta att prata mer om. Det kan i princip vara om vad som helst, måste inte vara ett "stort"/"djupt" ämne, men bör ligga inom ett område där du vill ha nya perspektiv.

 

Exempel på frågor/ämnen som skulle kunna vara utgångspunkt för samtalet:

-På vilka sätt kan man se samhällsproblemet ...?

-Jag vill ha nya perspektiv på min idé...

-Vad är en bra förälder?

-Vad är en värdefull människa?

-Varför känner jag ...?

-Hur ser man på ... inom filosofi/psykologi/österländskt tänkande?

-Jag har ett stort beslut framför mig gällande...

 

Viktigt att betona att detta är endast exempel. Ju mer tid du lägger på att formulera ett ämne som är meningsfullt för dig, desto bättre förutsättningar finns det för att ha ett givande samtal.