Vem passar det

Perspektiv genom samtal

Reflektionsövning utifrån filosofi, psykologi/vetenskap och österländsk filosofi/livsåskådning

Vem passar det?

Jag är ingen psykolog/terapeut/läkare etc. Jag fyller inte deras funktion. Denna typ av samtal passar inte dig med akut psykisk ohälsa. Det jag däremot kan erbjuda är ett objektivt bollplank för att ge nya perspektiv på frågeställningar som uppstår i vardagen och livet.

 

Målet är att öva din reflektiva förmåga, det är bra om du uppskattar eller åtminstone är nyfiken på reflekterande samtal. Det finns många former av fysisk friskvård, t.ex. personliga tränare, kostrådgivare, årliga hälsokontroller etc. På motsvarande sätt finns det många möjliga former av psykisk friskvård, reflekterande samtal är en.

 

T.ex. kan du hamnat i någon slags vägskäl i livet gällande karriär/relationer/värderingar. Eller så är du ateist/"andlig"/religiös men nyfiken på andra sätt att se på livet som inte nödvändigtvis motsäger ditt nuvarande. Alternativt är det en fördel i ditt yrke att öva denna typ av förmåga.

 

Ett delmål är också att integrera olika perspektiv som ofta behandlas separat; ett vetenskapligt/psykologiska perspektiv - ett filosofiskt/kritiskt tänkande perspektiv - ett religions/livsåskådnings perspektiv. För att ge bästa möjliga utbyte bör du vara öppen för alla perspektiven, även om du inte är kunnig i något eller alla. Jag är ingen heltäckande expert inom områdena, min strävan är att utifrån en gemensam kärna skapa nya perspektiv och öva reflektion.

 

Exempel på mer precisa perspektiv som kan dyka upp är kognitivt perspektiv, biologiskt perspektiv, relationellt perspektiv, behavioristiskt perspektiv, humanistiskt perspektiv, socialpsykologiskt perspektiv, holistiskt perspektiv - alla möjliga former av perspektiv som på något sätt passar i de tre "lådorna".

 

Se även denna bloggpost jag skrivit för konkreta exempel på användningsområden/vem det kan passa

 

psykologiska-kognitivt-salutogent-biologiskt-relationellt-behavioristiskt-humanistiskt-socialpsykologiskt-holistiskt-perspektiv